ძვ. წ. აღ. 500 წლიდან ანუ პაპირუსზე ბერძნულად მწერი 2000-მდე ავტორი ვიცით
მაგრამ აქედან შემოგვენახა მხოლოდ 253 და ისიც ფრაგმენტებით ან ნაწყვეტებით,
ანალოგიურად ვიცით ლათინურად მწერი 772 ავტორი,
რომელიც ცხოვრობდა ქრ. შობიდან 500 წლამდე,
მათგან კი შემოგვრჩა მხოლოდ 144 ტექსტი.

აქედან კეთდება დასკვნა, რომ ჩვენ ანტიკური ეპოქიდან ვიცით მხოლოდ 10% ისიც იქიდან, რომ ჩამონათვალი და ავტორთა სახელები, სხვამ მოიხსენია
სიახლის ლინკი : http://www.bt.pvt.ge/blog/antikuri_tsignebi/2018-02-07-138
ვებ-გვერდის ლინკი : https://www.bt.pvt.ge/
მსგავსი თემები