2018-10-09

აფრიკის ქვეყნების სია ( + დედაქალაქები )

2018-10-09

ავსტრალია და ოკეანეთის ქვეყნების სია ( + დედაქალაქები )

2018-10-09

ევროპის ქვეყნების სია ( + დედაქალაქები )

2018-10-09

აზიის ქვეყნების სია ( + დედაქალაქები )

2018-10-09

ამერიკის ქვეყნების სია ( + დედაქალაქები )

2018-09-20

TOP 20 ალპური ტბა მსოფლიოში

2017-05-14

ხმელთაშუა ზღვა და ხმელთაშუა ზღვის კუნძულები

2016-11-17

მთის სასახლე სიგირია

2016-11-17

მსოფლიო ზღვები

2016-09-14

აღდგომის კუნძული