2018-02-19

აკაკი წერეთელი - ,, ქებათა ქება " (ანალიზი)