ფაქტები რომლებსაც ახსნა არ აქვთ
სიახლის ლინკი : http://www.bt.pvt.ge/blog/paktebi_romlebsats_akhsna_ara_akvt/2018-09-21-149
ვებ-გვერდის ლინკი : https://www.bt.pvt.ge/
მსგავსი თემები