ვახტანგის სამართლის წიგნის მიხედვით პასუხისმგებლობის გამომრიცხველი გარემოებებია:
1) ომის დროს მტრის მოკვლა (თუომში კაცს კაცი შემოაკვდება)
2) თუ მკვლელობა ჩადენილია დაზარალებულის შეუცნობლად,
განზრახვის გარეშე, მაგრამ თუადრე მათ შორის ქიშპიდა მტრობა
იყო და ნათესავები მკვლელს წაუყენებენ ბრალდებას მან თავი უნდა
იმართლოს ან სისხლისფასიგადაიხადოს.
3) თუ დამხვდური მოკლავს თავდამსხმელს, მომხვდურს. ეს
დანაშაული აუცილებელმოგერიებას ჰგავს. თუბატონი დაესხა თავს
ყმას ამის შესახებკანონი დუმს.
4) როდესაც ერთიკაცი მეორეს მოსაკლავად შეუტევს და უმცროსი
კაცი გაერიდება მას. უფროსი ხმალს მოუქნევს და მეორე მოქნევისას
რომ უმცროსი მოკლავს ან დაჭრის. ის პასუხისმგებლობისგან
თავისუფლდება.
5) როდესაც სწორი სწორს შეუტევს, ხმალს ხელი გაიკვრება და
თავდამსხმელს მეორეპირი მოკლავს ან დაჭრის.
6) თუ ცოლზე ან შვილზე სხვა კაცი დაახელოს და მოკლას.
7) თუ მოახლეზე დაახელოს და მოკლას.
8) ყმას აქვს უფლება მოკლას თავისი ბატონი, თუმან შელახა მისი
ოჯახის ცოლქმრულისიწმინდე.
9) ქმარს უფლება აქვს მოკლას მოღალატეცოლი.
10) სამართლის წიგნი გამორიცხავს პასუხისმგებლობას ქურდის
მკვლელობისათვის. 
სიახლის ლინკი : http://www.bt.pvt.ge/blog/pasukhismgeblobis_gamomritskhavi_sashualebebi_vakhtangs_samartlis_tsignis_mikhedvit/2016-12-14-72
ვებ-გვერდის ლინკი : https://www.bt.pvt.ge/
მსგავსი თემები