2018-10-04

დედა! / MOTHER! ( ანალიზი )

2018-09-20

,, შერეკილები " ( ანალიზი )

2018-09-19

ინსპექტორის ვიზიტი / An Inspector Calls ( ანალიზი )