- ტვინისგან განსხვავებით, კუჭი ყოველთვის გვაძლევს სიგნალს, როდესაც ის ცარიელია.

- ადამიანები უფრო ბედნიერები არიან, როდესაც დაკავებულნი არიან (საქმე)

- კვლევებმა აჩვენა, რომ ადამიანთა გარკვეულ კონტიგენტში ტელეფონის დაკარგვა ისეთივე პანიკურ რეაქციას იწვევს, როგორსაც სიკვდილის საფრთხის შემცველ გარემოში უნებლიედ აღმოჩენა

- ადამიანები გაცილებით უფრო გულახდილები არიან როდესაც იღლებიან

- თუ თქვენ დაბადებიდან ბრმა ხართ, იმის ალბათობა, რომ შიზოფრენიით დაავადდებით ფაქტობრივად ნულის ტოლია 

- მოგონებები დროთა განმავლობაში იცრიცება. თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს მინიმუმ ერთი მოგონება, რომელიც სიმართლეს არ შეესაბამება

- ურთიერთობები უფრო მნიშვნელოვანია ორგანიზმისთვის ვიდრე სპორტი

- წარმატებაზე ილუზიაც კი უდიდესი მოტივატორია

- თქვენს ქვეცნობიერს აქვს პასუხი ყველა იმ შეკითხვაზე, რომელიც ოდესმე დაუსვამთ თქვენთვის, ანდაც მომავალში დაგისვამენ

- თქვენ იმაზე ადვილად ექცევით ზეგავლენის ქვეშ, ვიდრე ამას წარმოიდგენთ

ილიას ტერსენიდისი
ლიცენზირებული ფსიქიატრი /
ექიმი ფსიქოსომატიკის დარგში 
(დამოკიდებულებები/ გემბლინგი/ ფსიქოსომატიური აშლილობები)

წყარო: https://www.facebook.com/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90-XXI-113070919529237/?ref=page_internal
სიახლის ლინკი : http://www.bt.pvt.ge/blog/saintereso_paktebi_meditsinidan/2018-11-09-183
ვებ-გვერდის ლინკი : https://www.bt.pvt.ge/
მსგავსი თემები