2018-10-26

არასრულწლოვანის გატაცება და ყაჩაღობა

2018-10-09

წაწლობა

2018-09-24

უქმე დღეებსა და ღამის ცვლაში მუშაობა შესაძლოა, ორმაგად ანაზღაურდეს